A scuele par furlan

Il sît al à progjets e materiâi di lavôr peâts ae lenghe furlane pe scuele primarie cun riferiment ae tecnologjìe.

 

Al è in evoluzion parcè che a vegnin zontâts gnûfs percors par ordin che si disvilupin.

 

creative commons